Stadgeändringar

Efter en motion på stämman 2013 fick styrelsen i uppdrag att gå igenom stadgarna för att rätta till stavfel och felaktigheter. Nu har styrelsen ett förslag på ändringar i stadgarna. En del är korrigeringar av felaktigheter, som att ha med lagar som upphävts, en del är stavfelsändringar, en del är förtydliganden och några saker är rena ändringar. Flera ändringar kommer från ovan nämnda motion. Den största ändringen är i § 40 där vi vill öka avsättningen till yttre fond.

Vill du skriva en motion om ändringar i stadgarna? Ta gärna en titt på de ändringar styrelsen föreslår först.

Förslag till nya stadgar 2014

***Redigering***

På stämman kom två ändringar (lägga till ett kommatecken och byta en siffra på en felnumrerad paragraf. Det genomröstade förslaget ligger nu här och för att det ska bli godkänt måste det röstas igenom en gång till på en annan stämma.