Nominera till stämman!

Den 19/5 hålls Brf Drabantens ordinarie årsstämma och valberedningens arbete är i full gång. Stämman väljer styrelseordförande, styrelseledamoter, suppleanter, valberedning, intern- och externrevisor .

Valberedningen består av Anne Wahlström, Karin Gibson och Håkan Stenbäck. För att anmäla intresse eller nominera någon annan hör du av dig till valberedning@brfdrabanten.se eller Anne Wahlström 0705-64 24 34.