Renoveringen av Kronan – Spa, lokal och tvättstuga 3

Renoveringen i Kronan kommer igång vecka 44.
Första steget blir att bygga en vägg mellan pool och lokal så att lokalen kan bli användbar så snabbt som möjligt. Lokalen stängs den 4/11.
Bokningssystemet kommer att uppgraderas och gälla även tvättstugorna 1-3, det blir möjligt att boka via webben. De manuella bokningstavlorna försvinner.
Hela projektet med lokal, pool, tvättstuga3 och entréhall beräknas färdigt i början av Februari.
Några dagar i Januari tvingas vi nog stänga av hela Kronan när entrégolvet skall stensättas.