Flytt av bredbandsuttag

Föreningen håller på att handla upp ett fastpris för att flytta sitt bredbandsuttag till annan plats i lägenheten som bygger på en standardlösning. Om man beställer denna standardtjänst idag så kostar den 1025 kr. Då flyttas uttaget max 15 meter och dras genom max en vägg. Om vi däremot kan samla ihop ett större antal hushåll på en beställning så sjunker priset (minst 20 hushåll). Avsikten är att samla ihop tillräckligt många för att kunna få ner priset baserat på volymfördelar. Vi kommer att få en offert när vi kan meddela hur stort intresset är.
Då kommer installationerna att ske vid ett och samma tillfälle för alla, beroende på antal, utspritt över kanske 2-3 dagar
Önskemål utöver de standardlösningar vi kan få fram hanteras som tillägg och förhandlas enskilt mellan medlemmen och Nätverksakuten.
Anmälan är bindande, så det betyder att man minst accepterar priset 1025 för ett uttag enligt ovan.

Fyll i formuläret här

Denna information kommer även att publiceras på Facebook. Det går även bra att använda papper som kommer att finnas vid tvättstugorna.