Byte av värmeväxlare 8:e augusti (OBS! Nytt datum)

Vi byter värmeväxlare och varmvattnet kommer att vara avstängt torsdagen den 8/8 mellan kl 03.00 och 09.00 när den nya kopplas in.