SUPPORTGRUPP FÖR BREDBAND, TELEFONI & TV

Nu när vi går in i en gruppanslutning för bredband så kommer många medlemmar byta leverantör. Detta medför uppsägning, inkoppling av ny utrustning med allt som det medför, flyttning av uttag, kryptering, osv osv. Dessutom så är det nog många som passar på att byta TV- leverantör i samband med detta och då kommer det fler frågor.

Eftersom alla medlemmar befinner sig på olika nivå när det gäller kunskap kring detta område så kommer många frågor att uppstå, och behovet av hjälp kan vara stort för vissa.

Därför undrar vi nu om det finns några IT-intresserade personer i föreningen som kan tänka sig att ingå i en SUPPORTGRUPP under en begränsad tid fram tills vi kommit i drift. Du behöver inte vara expert, bara intresserad och allmänkunnig. Det kommer i så fall i första hand handla om att:

– Svara på frågor via mail och telefon
– Hjälpa till med inkoppling av modem och digitalbox för de som behöver
– Vara behjälplig med tips om olika produkter som kan vara till hjälp.

Om ni är intresserade av att hjälpa till så skickar ni ett mail till styrelse@brfdrabanten.se. Vi kallar sedan ihop gruppen för ett litet samrådsmöte så snart vi blir några stycken. Det kommer inte att bli så betungande om vi hjälps åt och delar på arbetet.