Informationsmöte om Bredband 26/6

Den 26/6 kommer Roger från Bredbandsbolaget till oss för att hålla i ett informationsmöte. Vi kommer att hålla till i gårdshuset Kronan på stora gården. Mellan 16-18 är det öppet hus där du kan ställa frågor och diskutera med Roger och styrelsen. Kl 18-18:30 så kommer Roger att ha en presentation om hur gruppanslutningen går till och vad vi som medlemmar bör tänka på. Det är viktigt att alla känner till vad som gäller så det inte blir några missförstånd.
Om du inte kan komma så kommer vi nog försöka hålla ett möte till efter semestrarna. Information kommer även att spridas via hemsidan och Facebook. Dessutom kommer ett utskick att ske ca 4 veckor innan 1/10 då avtalet träder i kraft.

Väl mött!
Styrelsen