SUPPORTGRUPP FÖR BREDBAND, TELEFONI & TV

Nu när vi går in i en gruppanslutning för bredband så kommer många medlemmar byta leverantör. Detta medför uppsägning, inkoppling av ny utrustning med allt som det medför, flyttning av uttag, kryptering, osv osv. Dessutom så är det nog många som passar på att byta TV- leverantör i samband med detta och då kommer det fler frågor.

Eftersom alla medlemmar befinner sig på olika nivå när det gäller kunskap kring detta område så kommer många frågor att uppstå, och behovet av hjälp kan vara stort för vissa.

Därför undrar vi nu om det finns några IT-intresserade personer i föreningen som kan tänka sig att ingå i en SUPPORTGRUPP under en begränsad tid fram tills vi kommit i drift. Du behöver inte vara expert, bara intresserad och allmänkunnig. Det kommer i så fall i första hand handla om att:

– Svara på frågor via mail och telefon
– Hjälpa till med inkoppling av modem och digitalbox för de som behöver
– Vara behjälplig med tips om olika produkter som kan vara till hjälp.

Om ni är intresserade av att hjälpa till så skickar ni ett mail till styrelse@brfdrabanten.se. Vi kallar sedan ihop gruppen för ett litet samrådsmöte så snart vi blir några stycken. Det kommer inte att bli så betungande om vi hjälps åt och delar på arbetet.

Informationsmöte om Bredband 26/6

Den 26/6 kommer Roger från Bredbandsbolaget till oss för att hålla i ett informationsmöte. Vi kommer att hålla till i gårdshuset Kronan på stora gården. Mellan 16-18 är det öppet hus där du kan ställa frågor och diskutera med Roger och styrelsen. Kl 18-18:30 så kommer Roger att ha en presentation om hur gruppanslutningen går till och vad vi som medlemmar bör tänka på. Det är viktigt att alla känner till vad som gäller så det inte blir några missförstånd.
Om du inte kan komma så kommer vi nog försöka hålla ett möte till efter semestrarna. Information kommer även att spridas via hemsidan och Facebook. Dessutom kommer ett utskick att ske ca 4 veckor innan 1/10 då avtalet träder i kraft.

Väl mött!
Styrelsen

Bredband & KabelTV – Uppdatering

Som information till alla medlemmar kan vi meddela att vi nu tecknat avtal med Bredbandsbolaget för bredband 100/100 för 165 kr/hushåll och månad. Detta pris inkluderar utrustning och telefoni. Detta är ett mycket fördelaktigt pris.

När det gäller KabelTV i ComHem uttagen så har vi nu lyckats få ComHem att sänka priset med 54% i konkurrens med Bredbandsbolaget vilket innebär att vi därmed väljer att stanna kvar med ComHem som leverantör av KabelTV. Detta ger oss då en bättre dynamik med en större valfrihet för våra medlemmar.

Båda avtalen börjar gälla 1/10 så det är viktigt att alla säger upp sina avtal med annan bredbandsleverantör i god tid till just detta datum. Har ni redan Bredbandsbolaget behöver ni inte säga upp det avtalet.