Viktig information

VIKTIG INFORMATION
Det är inte tillåtet att förvara däck och annat löst i garaget, vindsgångar, trapphus, och gångar utanför förråd

Styrelsen har iordningsställt plats för däckförvaring, vilket kan bokas på info@brfdrabanten.se .

Från den 1 april kommer styrelsen att transportera bort allt som inte har tagits bort.

Styrelsen
Brf Drabanten

Ang förvaring så har tidigare informerats i våra informationsbrev