Kallelse till ordinarie stämma i Brf Drabanten.

Kallelse till ordinarie stämma i Brf Drabanten.
Måndagen den 13 maj 2013 kl 19.00.
Lokal: Tomaskyrkan
(Stämmohandlingar utdelas 27-28 april)

Kom och utöva din möjlighet till inflytande som medlem.
/Styrelsen