Valberedningen

Valberedningen börjar nu sitt arbete inför stämman. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller av att veta mer om vad det innebär? Vill du föreslå någon som styrelseledamot?
Kontakta Anne Wahlström
anne@solbeco.se
0705 64 24 34