Källaren Drbg.3

Källaren Drbg.3
Gångarna utanför föråden är belamrade med massor av prylar. Av brandsäkerhetsskäl ( och inte minst trivsel) ska det hållas rent och snyggt. Det är inte tillåtet att använda gångarna som lagringsplats, Vänligen rensa upp !