Ang bredband

BREDBAND
Vi vill på detta sätt påminna alla medlemmar om att det kan vara en bra idé att avvakta med att förnya/byta/nyteckna avtal för bredband, TV och telefoni.
Vi fick ju på stämman förra året i uppdrag att upphandla en gruppanslutning för medlemmarna som ska ge oss en rejält sänkt kostnad. Detta arbete pågår och det är vår avsikt att presentera en lösning på årets stämma i maj.