Ang bredband

BREDBAND
Vi vill på detta sätt påminna alla medlemmar om att det kan vara en bra idé att avvakta med att förnya/byta/nyteckna avtal för bredband, TV och telefoni.
Vi fick ju på stämman förra året i uppdrag att upphandla en gruppanslutning för medlemmarna som ska ge oss en rejält sänkt kostnad. Detta arbete pågår och det är vår avsikt att presentera en lösning på årets stämma i maj.

Valberedningen

Valberedningen börjar nu sitt arbete inför stämman. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller av att veta mer om vad det innebär? Vill du föreslå någon som styrelseledamot?
Kontakta Anne Wahlström
anne@solbeco.se
0705 64 24 34

Förmånserbjudanden

Föreningen har förhandlat med Webbhallen ( Dator- IT- spel mm) om förmånliga erbjudanden. Vi har kommit överens om att Webbhallen erhåller e-postadresser till intresserade medlemmar och boende i BRF-Drabanten. Du som är intresserad av att få dessa erbjudanden meddela Din adress snarast till styrelse@brfdrabanten.se, snarast. Första utskicket kommer om ngn vecka. E-postadressen kan användas för liknande erbjudanden från andra aktörer. Vi kommer i första hand att annonsera erbjudanden på tavlan i kronan. För information kontakta Harald Nilsson, harni@glocalnet.net.

Källaren Drbg.3

Källaren Drbg.3
Gångarna utanför föråden är belamrade med massor av prylar. Av brandsäkerhetsskäl ( och inte minst trivsel) ska det hållas rent och snyggt. Det är inte tillåtet att använda gångarna som lagringsplats, Vänligen rensa upp !