Parkering på gården

Styrelsen påminner om parkeringsreglerna på gården, och i rondellen. Från första februari sker tätare bevakning. Generellt parkeringsförbud gäller på ej skyltad plats. För tillfälligt parkeringstillstånd kontakta info@brfdrabanten.se.