Poolen stängd

Tyvärr så har vi tvingats stänga poolen pga återkommande kostsamma reparationer. Vi har därför beslutat att en övergripande renovering är nödvändig. Vi informerar fortlöpande.

Bastun är öppen tills vidare.

Parkering på gården

Styrelsen påminner om parkeringsreglerna på gården, och i rondellen. Från första februari sker tätare bevakning. Generellt parkeringsförbud gäller på ej skyltad plats. För tillfälligt parkeringstillstånd kontakta info@brfdrabanten.se.