Styrelseprotokoll tillgängliga

På anslagstavlan i gårdshuset Kronan sitter nu alla styrelseprotokoll från nya styrelsen, så att alla medlemmar kan ta del av dem. Detta är ett steg för att öka delaktigheten och transparensen i föreningen.