Styrelsen informerar

På stämman i maj pratades det mycket om transparens och informationsspridning. Detta har styrelsen tagit fasta på och vill genom ett återkommande nyhetsbrev informera om vad som pågår mellan de ordinare årsstämmorna. Tidigare i veckan delades materialet ut i brevlådorna, nu finns samma information tillgängligt här på hemsidan.

Nyhetsbreven är samlade på sidan för dokument.