Info om garaget

Sedan några veckor pågår ett arbeta med att fräscha upp garaget. Det gäller både väggar och golv. Redan nu syns resultatet på den provyta som behandlats. Utöver ytskikten kommer ett antal parkeringsplatser ritas om för att ge bättre plats.