Brf Drabantens facebookgrupp

Det har skapats en Facebookgrupp för boende i Brf Drabanten. Syftet med gruppen är att uppmuntra och möjliggöra kontakt mellan medlemmarna i föreningen på ett trevligt och informellt sätt. Hemsidan kommer fortfarande att vara den officiella kanalen för information från styrelsen till medlemmarna, men Facebookgruppen kan fungera som ett komplement för mindre formella ärenden.

För att säkerställa att vi bara är medlemmar i gruppen så kommer admin att kontrollera alla namn mot medlemsmatrikeln.