Info om garaget

Sedan några veckor pågår ett arbeta med att fräscha upp garaget. Det gäller både väggar och golv. Redan nu syns resultatet på den provyta som behandlats. Utöver ytskikten kommer ett antal parkeringsplatser ritas om för att ge bättre plats.

Brf Drabantens facebookgrupp

Det har skapats en Facebookgrupp för boende i Brf Drabanten. Syftet med gruppen är att uppmuntra och möjliggöra kontakt mellan medlemmarna i föreningen på ett trevligt och informellt sätt. Hemsidan kommer fortfarande att vara den officiella kanalen för information från styrelsen till medlemmarna, men Facebookgruppen kan fungera som ett komplement för mindre formella ärenden.

För att säkerställa att vi bara är medlemmar i gruppen så kommer admin att kontrollera alla namn mot medlemsmatrikeln.

Styrelsen informerar

På stämman i maj pratades det mycket om transparens och informationsspridning. Detta har styrelsen tagit fasta på och vill genom ett återkommande nyhetsbrev informera om vad som pågår mellan de ordinare årsstämmorna. Tidigare i veckan delades materialet ut i brevlådorna, nu finns samma information tillgängligt här på hemsidan.

Nyhetsbreven är samlade på sidan för dokument.